Inkoopproject


Projecten waarbij Opdrachtnemer door middel van Inkooppakketprojecten en Structuurprojecten in samenwerking met en onder auspiciën van de Opdrachtgever Inkoopverbeteringen tot stand brengt.