Actueel


  • Inkoopvandaag actueel
  • Inkopers-cafe actueel
  • Aanbestedings-cafe actueel
  • Emeritor Procurement Services

  (On)rechtmatigheidskramp: voorkomen is beter dan genezen!   1 Ronald Vroom Inkoopadviseur Onlangs had ik bij een aanbestedende dienst een boeiende dialoog met de accountant over geconstateerde onrechtmatigheden met betrekking tot inkoopuitgaven. Een belangrijke dialoog, want een te grote hoeveelheid onrechtmatigheden kan leiden tot een “accountantsverklaring met beperking” of zelfs een afkeurende accountantsverklaring voor de […]

Meervoudig onderhandse aanbesteding: vrijheid blijheid of niet? Ronald Vroom Inkoopadviseur Jos Anneveld Natuurlijk bent u het fenomeen wel eens tegengekomen als aanbestedende dienst of als ondernemer: de ‘meervoudig onderhandse aanbesteding’. Maar wat mag er nu wel of niet in een dergelijke aanbesteding? Is het ‘Vrijheid blijheid’ of zijn de regels strikter dan u dacht? Onderstaand […]

In de ban van circulair inkopen Maarten Erasmus Managing Consultant Ik sprak onlangs Joan Prummel, hij werkt voor Rijkswaterstaat en heeft als opdracht circulair inkopen te bevorderen. Ik vroeg mij af wat organisaties in de weg zit om circulair in te kopen en vroeg het hem: Joan: “Het valt mij op dat iedere organisatie die […]

Wie is de eigenaar van Inkoop? Maarten Vissers Inkoopadviseur Ik help mijn opdrachtgevers in de publieke sector bij het inrichten en ontwikkelen van een eigen inkoopfunctie, zodat zij rechtmatig kunnen inkopen en inkoop blijft bijdragen aan de doelstelling van de organisatie. Vaak kost het tijd en moeite om de rechtmatigheid op peil te krijgen en […]

Sinds 1 juli 2016 ben ik in dienst van Emeritor. Naast volledige optimalisatietrajecten worden er ook deelopdrachten uitgevoerd binnen Emeritor. Alle medewerkers zijn in staat om generieke trajecten te begeleiden van junior tot senior level. Voor specifieke, meer gedetailleerde info kunnen ze leunen op collega’s die veel verder gaan dan die generieke kennis voor specifieke […]

In control met Contractmanagement Martijn van Benten Inkoopadviseur “Het houdt de organisatie bezig: er is een contract afgesloten, maar het gaat toch mis in de uitvoering van het contract. Veel contracten leveren niet op wat een bedrijf ervan had verwacht. Maar liefst driekwart van de afgesloten contracten worden niet goed gemanaged” (Van den Hoven R. […]

Inkopers worden als lastig ervaren, en dan niet alleen door de leveranciers van de opdrachtgever Rob van den IJssel Inkoopadviseur Als inkoopadviseur, ingehuurd ter ondersteuning van een organisatie, zul je het zelf ervaren hebben. Het is een “inkoppertje”, dat leveranciers een kritische inkoper over het algemeen als lastig beschouwen. Maar opvallender is, dat personeel in […]

Op tijd betalen, lekker belangrijk Maarten Erasmus Managing Consultant Ik sprak met iemand uit de treasury wereld die stelde dat op tijd betalen zo’n 2% besparing oplevert. Dat leek me sterk. Bij te vroeg betalen had ik er wel een beeld bij, hoewel het percentage me hoog leek. Te laat betalen is weliswaar slecht voor […]

Data binnen Procurement Barry van Altena Inkoopadviseur Van inkoper naar business consultant, van data verzamelen naar data analyserenDe trend dat procurement afdelingen een steeds prominentere rol gaan spelen binnen organisaties is al langere tijd zichtbaar. Vanuit de klassieke inkooprol ontwikkelen inkopers zich meer en meer richting business consultants, die vanuit hun expertise en kennis van […]

Brexit Maarten Erasmus Managing Consultant Aan beide kanten van Het Kanaal liggen rampenplannen klaar, mochten de onderhandelingen voor een Brexit niet goed uitpakken. Zowel Britse als Europese bedrijven zijn dan genoodzaakt hun supply chains te splitsen. Van de Britse bedrijven verwacht 32 procent binnenkort afscheid te moeten nemen van buitenlandse leveranciers om naar binnenlands alternatief […]

Geneesmiddelen, energie, implantaten en medische disposables zijn de meest milieubelastende productgroepen van het UMC Utrecht. Dat blijkt uit een onderzoek naar de maatschappelijke impact van alle veertien productgroepen van het ziekenhuis, Aanleiding van dat onderzoek is de wens van het UMC om in 2030 volledig CO2-neutraal en circulair te zijn. ...Verder lezen: UMC Utrecht onderzoekt maatschappelijke impact zorginkoop

53% van de inkopers wereldwijd geeft aan dat de omschakeling van tactische naar strategische inkoop de komende vijf jaar hun topprioriteit zal zijn. 19% wil dit verwezenlijken door zich meer te focussen op big data en analytics, terwijl 12% inzet op meer synergie met leveranciers. Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim 400 inkoopprofessionals, uitgevoerd door source to pay softwareleverancier Zycos. ...Verder lezen: Strategische transformatie topprioriteit inkopers

Hardlopen is leuk, en hardlopen voor het goede doel is nog leuker. Daarom schreven Wim Nieland (mede-oprichter AevesBenefit) en Sander van den Broek (oprichter inkopers-café.nl) in 2015 voor het eerst een team in om mee te doen aan de Dam-tot-Damloop. Het idee was simpel: inkopers laten zich sponsoren om mee te doen aan de 16 km lange loop en het geld dat ze daarmee ophalen wordt ingezet voor onderzoek naar kanker. Vier jaar later is het enthousiasme alleen maar groter geworden.  Dit jaar...Verder lezen: Inkopers rennen al vier jaar tegen kanker

De arbeidsmarkt voor inkoop is, op z’n zachts gezegd, gunstig voor inkopers en ongunstig voor werkgevers. Niets nieuws onder de zon. De algemene verwachting is dat dat de komende jaren zo zal blijven. Vanuit het oogpunt van werknemers is dat prima, vanuit dat van werkgevers is het hoog tijd om creatieve oplossingen in te zetten. Wat kun je doen? Recruiters harder laten werken, arbeidsvoorwaarden verbeteren, zij-instromers opleiden of meer verantwoordelijkheid naar de business verschuiven....Verder lezen: Is Near shoring de oplossing voor Inkoopproblemen?

De kosten van het wegtransport zullen tot 2030 47% afnemen. Zo meldt een recent rapport van PricewaterhouseCoopers (PwC). De PwC-onderzoekers stellen dat de daling voornamelijk veroorzaakt wordt doordat er minder voor arbeid betaald zal hoeven worden. ...Verder lezen: Wegtransport helft goedkoper in 2030

“Naarmate de economie verandert, verandert ook de inkoop”, zo opende NEVI-voorzitter SIep Eilander de eerste NEVI-ledendag. Deze transformatie kan volgens hem alleen met kennisuitwisseling het hoofd worden geboden. Inkopers uit de publieke en private sector konden daarom in het Nationaal Militair Museum in debatten, workshops en kennissessies uitgebreid stilstaan bij de grote uitdagingen die hen te wachten staan. Daarbij werd onder meer besproken hoe duurzaam inkopen kan worden gestimuleerd,...Verder lezen: Inkopers delen kennis tijdens inspirerende NEVI-ledendag

Er is een groeiende behoefte aan het centraal stellen van de businessvraag en het daarop afstemmen van de samenwerking  tussen de gespecialiseerde afdelingen vanuit de ‘source to pay’ keten. Onderzoek in samenwerking tussen Het NIC en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) uit 2017 heeft inzicht gegeven in de marktbehoeften omtrent professionalisering van het raakvlak tussen Inkoop en Finance. Daaruit blijkt onder meer dat de relatie tussen de afdelingen in het source to pay proces...Verder lezen: Integraal beleid is voorwaarde voor source to pay

“Volg niet langer je intuïtie, maar test hem vooral’. Het was een uitspraak die ik afgelopen week las die me doet denken aan het tijdperk waar we inzitten. Binnen inkoop zijn we steeds beter in staat onze beslissingen te nemen op basis van intelligentie afkomstig uit grote hoeveelheden data. In ons digitale tijdperk slaan we immers meer dan ooit bergen gegevens op. De grote uitdaging is om die data op een goede manier te gelde te maken. En dat valt niet altijd mee. ...Verder lezen: Zo neem je een stuk geruster de goede inkoopbeslissing

Mercateo heeft met behulp van de Hogeschool voor Techniek, Economie en Cultuur in Leipzig een speciale proceskostencalculator ontwikkeld. De gratis online tool moet bedrijven inzicht verschaffen in het besparingspotentieel van hun inkoopproces. Het inkoopplatform denkt dat inkopers hierdoor beter in staat zullen zijn om hun keuzes te onderbouwen. ...Verder lezen: Mercateo wil meer inzicht in inkoopprocessen

De FBI heeft de eerste dagvaardingen verzonden in een onderzoek naar de inkooppraktijken van mediabureaus. Adverteerders worden ervan verdacht het inkoopproces te hebben gemanipuleerd door onder meer ontvangen kortingen niet bekend te maken. Dat blijkt uit berichtgeving van de Wall Street Journal (WSJ). ...Verder lezen: FBI onderzoekt inkooppraktijken mediabureaus

Bij aanbestedingen is de bouw is de laagste prijs vaak leidend. Dat gaat vaak ten koste van het verbeteren van de veiligheid. Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) naar aanleiding van de instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport. Volgens het OvV zijn deze ontwikkelingen bovendien al jaren aan de gang. ...Verder lezen: Bouwsector vindt prijs belangrijker dan veiligheid

Dakdekkers hebben mogelijk voorafgaand aan publieke aanbestedingen prijsafspraken gemaakt. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is naar aanleiding van tips vanuit zowel het bedrijfsleven als publieke instellingen een onderzoek begonnen naar deze praktijken. De toezichthouder zoekt nu de publiciteit op, in de hoop dat er meer tips binnenkomen. ...Verder lezen: ACM onderzoekt prijsafspraken dakdekkers

Karsten Klein wordt de nieuwe aanjager van het traject Beter Aanbesteden. Zo heeft staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. In dezelfde brief stuurt zij de Kamerleden ook de handreiking tenderkostenvergoeding, opgesteld in het kader van Beter Aanbesteden. ...Verder lezen: Nieuwe aanjager Beter Aanbesteden

“De overheid is een slechte opdrachtgever, deels omdat wij niet weten wat wij wel en niet goed doen.” Zo stelt Frederieke Roetering, die als contractmanager bij de gemeente Venlo de decentralisatie van het sociaal domein van dichtbij meemaakte. Zorgregio Noord-Limburg experimenteerde destijds met zogeheten ontwikkelovereenkomsten die voor meer en betere samenwerking tussen de overheid en aanbieders moesten zorgen. Tijdens de ‘Kennis en praktijkweek: contracteren in het sociaal domein’...Verder lezen: Kan ontwikkelovereenkomst samenwerking stimuleren?

De Europese fractie van de PvdA wil dat gemeenten bij aanbestedingen een standaardclausule opnemen die inschrijvers verplicht om de wettelijke loon- en arbeidsvoorwaarden na te leven. Inschrijvers die hier niet aan voldoen zouden van de aanbesteding moeten worden uitgesloten. Ook willen de sociaaldemocraten dat opdrachten ontbonden kunnen worden wanneer na gunning toch misstanden blijken, zo stelt Binnenlands Bestuur. ...Verder lezen: PvdA wil einde aan misstanden bij gemeentelijke aanbestedingen

De aanbesteder moet in de mededeling van de gunningsbeslissing de ‘kenmerken en relatieve voordelen’ van de uitgekozen inschrijving vermelden (2.130 lid 2 Aw). Met andere woorden: hij moet de gunningsbeslissing motiveren. Betekent dit dat de aanbesteder de prijs van de winnende inschrijver kenbaar moet maken, als de ‘laagste prijs’ het gunningscriterium is? ...Verder lezen: Moet aanbesteder prijs van winnende inschrijver kenbaar maken?

Taxibedrijven bedrijven vinden dat taxi-aanbestedingen vooral om prijs draaien, terwijl opdrachtgevers juist aangeven dat ze inzetten op zowel prijs als kwaliteit. Ook stellen de taxiondernemers dat kwaliteitscriteria te weinig gecontroleerd worden, en vrezen ze grote problemen wanneer de vervoersaanbestedingen niet ingrijpend veranderd worden. Dat blijkt uit onderzoek van Taxi-Pro naar aanbestedingen in het doelgroepenvervoer. ...Verder lezen: Taxibedrijven ontevreden over vervoersaanbestedingen

Europarlementariërs roepen op tot maatregelen die de winstkansen van MKB-bedrijven bij Europese aanbestedingen vergroten. Aanleiding hiervoor is een rapport van het Europees Parlement waaruit blijkt dat het MKB ondervertegenwoordigd is bij het winnen van Europese aanbestedingen. Volgens het rapport is dit mede te wijten aan de stijging van het aantal geclusterde aanbestedingen. ...Verder lezen: MKB wint te weinig Europese aanbestedingen

Hogere eisen stellen, aanbieders tussentijds toe laten treden en vooral heel veel samenwerken en gesprekken voeren met belanghebbenden. Zo heeft Zorgregio Midden-Ijssel/Oost-Veluwe (MijOv) de kwaliteit van haar zorg proberen te verbeteren. “Wij vinden het niet leuk om aanbieders er uit te schoppen, maar we moeten aan onze kwaliteitskaders vasthouden”, zo vertelt kwaliteitsadviseur inkoop Maarten Zwagerman tijdens de ‘Kennis en praktijkweek: contracteren in het sociaal domein’. ...Verder lezen: ‘Kletsregio’ Midden-Ijssel transformeert zorginkoop naar kwaliteit

De gemeente Leiden heeft het geld voor de uitbreiding van het Stedelijk Gymnasium goedgekeurd. Ook met de buurt is overeenstemming bereikt over de bouwplannen. Nu moet het project nog aanbesteed worden. En dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. ...Verder lezen: Leiden worstelt met aanbesteding Stedelijk Gymnasium

De Superformule, simpeler dan je denkt! juli 2018 | Ronald Vroom Wat is de Superformule? De Superformule is een formule die in aanbestedingen gebruikt kan worden om de Economisch Meest Voordelige Inschrijving op basis van Beste Prijs Kwaliteitsverhouding vast te…Read more De Superformule, simpeler dan je denkt! ›

Meer inkoop? Meer fraude 13 juli 2018 | Maarten Erasmus | Publicatie: CFO.nl Inkoopuitgaven zijn gevoelig voor fraude. Dit komt omdat er vaak meerdere mensen in het proces betrokken zijn die los van elkaar hun taak uitvoeren. De persoon die…Read more Meer inkoop? Meer fraude ›

Ruim €100 miljoen aan circulaire inkoopkracht in nieuwe Green Deal Circulair Inkopen juni 2018 | MVO Nederland Zeker 50 publieke en private bedrijven en organisaties gaan circulair inkopen. Op donderdag 7 juni ondertekenden zij met de Rijksoverheid de Green Deal…Read more Ruim €100 miljoen aan circulaire inkoopkracht in nieuwe Green Deal Circulair Inkopen ›

Wat levert een goed ingericht P2P op? 13 juni 2018 | Maarten Erasmus | Publicatie: Facto.nl Het schijnt nogal Hollands te zijn om bij elk besluit dat je moet nemen eerst precies uit te rekenen wat het gaat kosten. Amerikanen…Read more Wat levert een goed ingericht P2P op? ›

Fraude bij inkoop 5 juni 2018 | Maarten Erasmus | Publicatie: Facto.nl Volgens de jaarlijkse Crow Clark Whithill fraude-indicator gaat in westerse landen gemiddeld 5,85% van de omzet verloren door fraude. Een belangrijk deel hiervan – 4,76% – is inkoopfraude.…Read more Fraude bij inkoop ›

Stein Rusman in dienst als Junior inkoopadviseur Stein Rusman treedt per 01 juni 2018 in dienst als Junior inkoopadviseur bij Emeritor. Stein heeft een hbo-facilitymanagement afgerond met een specialisatie in Procurement en contractmanagement. Hij gaat zich bij Emeritor met name…Read more Stein Rusman in dienst als Junior inkoopadviseur ›

In de ban van circulair inkopen 5 april 2018 | Maarten Erasmus | Publicatie: Facto.nl Ik sprak onlangs Joan Prummel, hij werkt voor Rijkswaterstaat en heeft als opdracht circulair inkopen te bevorderen. Ik vroeg mij af wat organisaties in de…Read more In de ban van circulair inkopen ›

Jiminez Turner in dienst als Inkoopadviseur Jiminez Turner treedt per 16 april 2018 in dienst als Inkoopadviseur bij Emeritor. Jiminez is gespecialiseerd in IT, Telecom en voedsel. Hij gaat zich bij Emeritor richten op strategische inkoop en inkoopoptimalisatie projecten. Wat…Read more Jiminez Turner in dienst als Inkoopadviseur ›

Eva Wouters-Collins in dienst als Senior Inkoopadviseur Eva Wouters-Collins treedt per 1 maart in dienst als Senior Consultant bij Emeritor. Eva is gespecialiseerd in sourcing, contracting en procesverbeteringen. Zij gaat zich bij Emeritor richten op Inkoopoptimalisatie Programma’s binnen de zakelijke…Read more Eva Wouters-Collins in dienst als Senior inkoopadviseur ›

Uitbreiding bij inkoopspecialist Emeritor Inkoopspecialist Emeritor bevestigt haar groei met liefst drie nieuwe inkoopadviseurs. Saskia Luxen, David Kooiman en Vincent van den Berghe traden onlangs in dienst als Inkoopadviseur. De indiensttreding van de adviseurs is in lijn met de groei…Read more Uitbreiding bij inkoopspecialist Emeritor ›