Actueel


  • Inkoopvandaag actueel
  • Inkopers-cafe actueel
  • Aanbestedings-cafe actueel
  • Emeritor Procurement Services

Meervoudig onderhandse aanbesteding: vrijheid blijheid of niet? Ronald Vroom Inkoopadviseur Jos Anneveld Natuurlijk bent u het fenomeen wel eens tegengekomen als aanbestedende dienst of als ondernemer: de ‘meervoudig onderhandse aanbesteding’. Maar wat mag er nu wel of niet in een dergelijke aanbesteding? Is het ‘Vrijheid blijheid’ of zijn de regels strikter dan u dacht? Onderstaand […]

In de ban van circulair inkopen Maarten Erasmus Managing Consultant Ik sprak onlangs Joan Prummel, hij werkt voor Rijkswaterstaat en heeft als opdracht circulair inkopen te bevorderen. Ik vroeg mij af wat organisaties in de weg zit om circulair in te kopen en vroeg het hem: Joan: “Het valt mij op dat iedere organisatie die […]

Wie is de eigenaar van Inkoop? Maarten Vissers Inkoopadviseur Ik help mijn opdrachtgevers in de publieke sector bij het inrichten en ontwikkelen van een eigen inkoopfunctie, zodat zij rechtmatig kunnen inkopen en inkoop blijft bijdragen aan de doelstelling van de organisatie. Vaak kost het tijd en moeite om de rechtmatigheid op peil te krijgen en […]

Combi Inkoop-ICT zorgt voor “jeukende handen” Rob van den IJssel Inkoopadviseur Sinds 1 juli 2016 ben ik in dienst van Emeritor. Naast volledige optimalisatietrajecten worden er ook deelopdrachten uitgevoerd binnen Emeritor. Alle medewerkers zijn in staat om generieke trajecten te begeleiden van junior tot senior level. Voor specifieke, meer gedetailleerde info kunnen ze leunen op […]

In control met Contractmanagement Martijn van Benten Inkoopadviseur “Het houdt de organisatie bezig: er is een contract afgesloten, maar het gaat toch mis in de uitvoering van het contract. Veel contracten leveren niet op wat een bedrijf ervan had verwacht. Maar liefst driekwart van de afgesloten contracten worden niet goed gemanaged” (Van den Hoven R. […]

Inkopers worden als lastig ervaren, en dan niet alleen door de leveranciers van de opdrachtgever Rob van den IJssel Inkoopadviseur Als inkoopadviseur, ingehuurd ter ondersteuning van een organisatie, zul je het zelf ervaren hebben. Het is een “inkoppertje”, dat leveranciers een kritische inkoper over het algemeen als lastig beschouwen. Maar opvallender is, dat personeel in […]

Op tijd betalen, lekker belangrijk Maarten Erasmus Managing Consultant Ik sprak met iemand uit de treasury wereld die stelde dat op tijd betalen zo’n 2% besparing oplevert. Dat leek me sterk. Bij te vroeg betalen had ik er wel een beeld bij, hoewel het percentage me hoog leek. Te laat betalen is weliswaar slecht voor […]

Data binnen Procurement Barry van Altena Inkoopadviseur Van inkoper naar business consultant, van data verzamelen naar data analyserenDe trend dat procurement afdelingen een steeds prominentere rol gaan spelen binnen organisaties is al langere tijd zichtbaar. Vanuit de klassieke inkooprol ontwikkelen inkopers zich meer en meer richting business consultants, die vanuit hun expertise en kennis van […]

Brexit Maarten Erasmus Managing Consultant Aan beide kanten van Het Kanaal liggen rampenplannen klaar, mochten de onderhandelingen voor een Brexit niet goed uitpakken. Zowel Britse als Europese bedrijven zijn dan genoodzaakt hun supply chains te splitsen. Van de Britse bedrijven verwacht 32 procent binnenkort afscheid te moeten nemen van buitenlandse leveranciers om naar binnenlands alternatief […]

Inkoopsamenwerkingen: ja of nee? Maarten Erasmus Managing Consultant Ons onderbewuste heeft de eigenschap om ontbrekende informatie aan te vullen aan de hand van de context. Dit kan ons brein razendsnel, maar helaas niet foutloos. Als we niet kritisch zijn op onszelf, of gewoon lui, dan trekken wij de verkeerde conclusies. Met soms grote gevolgen. Experiment […]

Nederlandse bedrijven besteden massaal hun IT-activiteiten uit, zo blijkt uit een onderzoek van bureau Whitelane Research in samenwerking met sourcingadviseur Quint Wellington Redwood. Voor het onderzoek is gekeken naar 520 contracten afgesloten door de 200 Nederlandse bedrijven die het meest aan IT uitgeven. 86% van deze contracten worden met een voldoende beoordeeld. ...Verder lezen: Nederlands bedrijfsleven tevreden over IT-leveranciers

Wat voor privacybescherming voor burgers had moeten zorgen, loopt volledig uit de hand. Binnenkort is de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht. De Autoriteit Persoonsgegevens is als waakhond aangewezen. Hij loopt al maanden te blaffen en te schuimbekken. Op 25 mei gaat z’n ketting los en zien we of het een bijtende Pitbull is of een keffende Chihuahua. Ondertussen zie ik twee dingen gebeuren in organisaties. Of ze zijn volstrekt relaxed (wellicht een uiting van laksheid) en doen helemaal...Verder lezen: Privacymania-virus

Ongeveer 30 Nederlandse partijen, privaat én publiek, werken samen aan de meest uiteenlopende blockchain-projecten. Deze initiatieven zijn samengebracht in de Dutch Blockchain Coalition, een publiek-privaat initiatief van het door het Ministerie van Economische Zaken ingestelde Team ICT. Onder de partijen die meedoen, vallen onder andere TU Delft, TNO, Kadaster, Ministerie van Justitie & Veiligheid, Nationale Nederlanden, de grote banken en Enexis. InkopersCafe.nl spreekt Frans van Ette,...Verder lezen: 30 Nederlandse partijen brengen samen blockchain op de kaart

Tijdens de presentatie van haar kwartaalrapport liet VolkerWessels weten dat enkele bouwprojecten vertraagd zijn. Het bedrijf zegt te kampen met prijsstijgingen, minder flexibiliteit in de toeleveringsketen en heronderhandelingen met klanten. Het is volgens experts het zoveelste teken dat de bouwmarkt oververhit is. ...Verder lezen: Kwartaalrapport VolkerWessels duidt op oververhitte bouwmarkt

Ben jij op zoek naar een baan, een nieuwe uitdaging in de inkoop of wil je een inkooporganisatie van dichtbij meemaken? Dat kan! Inkopenvoor organiseert op donderdag 7 juni 2018 een Meet & Greet in Den Haag. Tijdens deze gezellige borrel maak je kennis met het team. Onder het genot van een hapje en een drankje wordt er over het vak gepraat. Geen lange presentaties, maar informele gesprekken. ...Verder lezen: Kom jij ook naar de Meet & Greet van Inkopenvoor?

De pluimveesector wil grotere investeringen, strengere controles en meer regulering om de voedselveiligheid in de eierproductieketen te verbeteren. Dat blijkt uit een rapport die de sector zelf heeft aangeboden aan minister van Landbouw Carola Schouten. Aanleiding hiervoor is de fipronil-affaire die de industrie vorig jaar tussen de 65 miljoen euro en 75 miljoen euro kostte. ...Verder lezen: Kippenboeren pleiten voor meer regulering

Voor ervaren inkopers/inkoopmanagers bij bedrijven en publieke organisaties is er vanaf nu een nieuw opleidingsprogramma: “Inkoop in strategisch perspectief” van NIC Academy. Dit praktijkgerichte programma is ontwikkeld op basis van op 10 herkenbare dilemma’s uit de dagelijkse inkooppraktijk. Deze worden tijdens het programma benaderd vanuit diverse praktijkcasussen, waarbij de laatste theoretische inzichten aan bod komen en verschillende gastsprekers hun visie geven. ...Verder lezen: NIC Academy start opleidingsprogramma “Inkoop in Strategisch Perspectief"

Ik las laatst 2 rapporten die mij aan het denken zetten. Het ene rapport was van McKinsey en het andere rapport van het IMF. Het rapport van McKinsey vertelt mij dat inkoop meer gebruik moet maken van de al bestaande (cloud based) inkoopsoftware om de inkoopprocessen te verbeteren. Zo kan inkoop versnellen en optimaliseren. Het rapport van het IMF voorspelt dat u over 5 jaar niet meer nodig bent als u vandaag de digitalisering niet omarmt. Volgens hen doet een robot dan uw werk. ...Verder lezen: Resultaten uit het verleden bieden inzicht en toekomst

“Een oude Ghanese cacaohandelaar vertelde dat cacaohandelaren uit Ghana in ‘the early days’ naar Londen gingen om hun cacao te verkopen. Hierdoor ontstond een directe relatie en werd er actief informatie uitgewisseld over de stand van zaken op de plantages. In de loop der tijd is de markt veranderd. Afrikaanse cacaohandelaren gaan niet meer naar Europa en Europese cacaohandelaren gaan ook niet meer naar Afrika. Cacao wordt verhandeld op een termijnmarkt”, aldus Frans Pannekoek, Bean to...Verder lezen: Beantracker als extra dimensie in cacao-partnership

In de publieke sector wordt er al volop gebruik gemaakt van systemen om het inkoopproces te ondersteunen. In hoeverre gebeurt dit ook in de private sector? Dat onderzoekt Lars Schlaepfer ter afronding van zijn opleiding Bedrijfskunde MER aan de Hanzehogeschool in Groningen. En daarbij heeft hij jouw hulp nodig. ...Verder lezen: Onderzoek naar inkoop- en contractmanagement systemen in de private sector

Lagere overheden kiezen er steeds vaker voor om grote bouwprojecten onnodig te clusteren. Sharon Gesthuizen, voorzitter van AFNL-NOA, de belangenvereniging van MKB-ers in de bouw, pleit daarom voor een duidelijker verbod op clusteren en voor een speciale aanbestedingsautoriteit gespecialiseerd in aanbestedingswetgeving. Deze moet er voor zorgen dat expertise makkelijker voorhanden is. Daardoor gaan opdrachten vaker naar grote bouwbedrijven en consortia, een doorn in het oog van Sharon Gesthuizen...Verder lezen: Grote bouwprojecten onnodig geclusterd

“Inkopers zijn te eenzijdig gefocust op de naleving van de aanbestedingsbeginselen. Uit angst om anders in strijd met de regels te handelen. Die angst werkt verlammend en zorgt ervoor dat inkopers onvoldoende bezig zijn met het primaire doel van aanbesteden,namelijk de inkoop zo organiseren dat er zoveel mogelijk maatschappelijke waarde voor publieke middelen wordt gerealiseerd”, hiermee omschrijft Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht aan de VU, tijdens het Groot Aanbestedingscongres de...Verder lezen: Werkt het recht verlammend voor aanbesteders?

Bij de aanbesteding van het nieuwe c2000, het communicatiesysteem voor hulpdiensten in Nederland, heeft de strategische veiligheid geen rol gespeeld. De opdracht werd op basis van laagste prijs gegund aan het Chinese bedrijf Hytera Communications. Ook zouden leveranciers de complexiteit van het nieuwe netwerk onderschat hebben, waardoor de implementatie ervan vertraging heeft opgelopen.Een uitzending van Zembla maakte woensdag bekend dat dit tot bezwaren heeft geleid bij de Algemene Inlichtingen...Verder lezen: Aanbesteding c2000 brengt nationale veiligheid in geding

Voor consumenten speelt de prijs vaak een belangrijke rol bij het doen van grote aankopen. Toch lijkt in aanbestedingsland prijs steeds meer een vies woord te worden. Gunning op basis van prijs zou leiden tot ‘vechtcontracten’ en een ‘race naar de bodem’. ...Verder lezen: Is prijs een vies woord?

Het persoonsgebonden budget (pgb) stelt hulpbehoevenden in staat om zelf het bureau uit te kiezen waar ze hun zorg inkopen. Het is al langer bekend dat handige ondernemers hier soms mee sjoemelen door het budgetbeheer uit handen te nemen van kwetsbare pgb-houders. Nu blijkt dat er steeds vaker op steeds grootschaliger niveau gefraudeerd wordt met zorgbudgetten; er ontstaan malafide bureautjes die het zorggeld gebruiken om criminele activiteiten te financieren. ...Verder lezen: PGB-fraude lucratief voor onderwereld

Hoewel er nog geen handtekeningen zijn gezet, is de aanbestedingsprocedure voor de ontmanteling van de kolencentrale in Borssele ten einde. Totdat alles officieel is laat plantmanager Martin Oosterveld zich niet uit over de naam van de gelukkige aannemer, maar laat wel weten dat het gaat om een bedrijf dat al veel ervaring heeft met soortgelijke ingewikkelde klussen. ...Verder lezen: Ontmanteling kolencentrale Borssele kan beginnen

Aannemers die willen werken aan een project van ProRail zullen in de toekomst rekening moeten houden met de Milieu Kosten Indicator (MKI). De spoorbeheerder heeft immers besloten om MKI als gunningsfactor in te zetten. Het wil zo milieubewust gedrag op de markt stimuleren en haar eigen organisatie verduurzamen. ...Verder lezen: ProRail gaat aanbestedingsproces structureel verduurzamen

De motivering van de gunningsbeslissing blijkt in de praktijk een lastige opgave. Regelmatig word ik benaderd met de vraag welke punten in de motivering van de gunningsbeslissing dienen te worden opgenomen. Deze vraag kan natuurlijk worden beantwoord door het puntsgewijs weergeven van de vereiste onderdelen. De ervaring leert echter dat een zeker inzicht in wat de inschrijver uit de motivering dient op te kunnen maken bijdraagt aan een solide onderbouwing van de gunningsbeslissing. ...Verder lezen: Motiveren van de gunningsbeslissing

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is nog steeds van oordeel dat de NS bij de OV-concessie in Limburg misbruik heeft gemaakt van haar economische machtspositie. De toezichthouder legde het spoorbedrijf om deze reden in 2017 een recordboete van 41 miljoen euro op. Daar maakte NS bezwaar tegen, maar dat is woensdag ongegrond verklaard door ACM. NS gaat nu in beroep. ...Verder lezen: ACM houdt recordboete NS in stand

Doe jij mee met de Dam tot Damloop op 23 september? De ongeëvenaarde sfeer, de IJtunnel, één van de grootste Businesslopen ter wereld en het feit dat start en finish in twee verschillende steden liggen, maken dit evenement zo bijzonder. De afstand is 10 Engelse Mijl, waaraan ook elk jaar een aantal wereldtoppers meedoet. InkopersCafe.nl heeft samen met Aeves teams ingeschreven en heeft nog een aantal plekken over voor dit bijzondere evenement. ...Verder lezen: Ren jij mee met Inkopers tegen Kanker?

In de ban van circulair inkopen "Medewerkers krijgen niet de tijd om zich in het onderwerp te verdiepen"Maarten Erasmus, Managing Consultant 5 april 2018 | Maarten Erasmus | Publicatie: Facto.nl Ik sprak onlangs Joan Prummel, hij werkt voor Rijkswaterstaat en…Read more In de ban van circulair inkopen ›

Jiminez Turner in dienst als Inkoopadviseur Jiminez Turner treedt per 16 april 2018 in dienst als Inkoopadviseur bij Emeritor. Jiminez is gespecialiseerd in IT, Telecom en voedsel. Hij gaat zich bij Emeritor richten op strategische inkoop en inkoopoptimalisatie projecten. Wat…Read more Jiminez Turner in dienst als Inkoopadviseur ›

Eva Wouters-Collins in dienst als Senior Inkoopadviseur Eva Wouters-Collins treedt per 1 maart in dienst als Senior Consultant bij Emeritor. Eva is gespecialiseerd in sourcing, contracting en procesverbeteringen. Zij gaat zich bij Emeritor richten op Inkoopoptimalisatie Programma’s binnen de zakelijke…Read more Eva Wouters-Collins in dienst als Senior inkoopadviseur ›

Uitbreiding bij inkoopspecialist Emeritor Inkoopspecialist Emeritor bevestigd haar groei met liefst drie nieuwe inkoopadviseurs. Saskia Luxen, David Kooiman en Vincent van den Berghe traden onlangs in dienst als Inkoopadviseur. De indiensttreding van de adviseurs is in lijn met de groei…Read more Uitbreiding bij inkoopspecialist Emeritor ›

Brexit "Tweederde van de Britse bedrijven heeft sinds de aankondiging van de Brexit de prijzen van buitenlandse leveranciers zien stijgen, als gevolg van de zwakkere pond. "Maarten ErasmusManaging Consultant 15 december 2017 | Maarten Erasmus | Publicatie: CFO.nl Aan beide…Read more Brexit ›

Louise Zuilhof in dienst als Junior Inkoopadviseur Louise Zuilhof treedt per 1 november in dienst als Inkoopadviseur bij Emeritor. Louise is gespecialiseerd in Facility Management, maar gaat zich bij Emeritor volledig richten op het inkoopvak. Wat deed Louise voordat zij…Read more Louise Zuilhof in dienst als Junior Inkoopadviseur ›

Martijn van Benten in dienst als Junior Inkoopadviseur Martijn van Benten treedt per 1 oktober 2017 in dienst als Junior Inkoopadviseur bij Emeritor. Martijn is gespecialiseerd in contractbeheer en contractmanagement. Hij gaat zich bij Emeritor richten op het verbeteren van…Read more Martijn van Benten in dienst als Junior Inkoopadviseur ›

Process mining: kans of bedreiging? "Mijn dagelijks werk zit waarschijnlijk vol met routines, zonder dat ik het in de gaten heb."Maarten ErasmusManaging Consultant 15 september 2017 | Maarten Erasmus | Publicatie: Facto.nl Laatst was ik bij een demonstratie process mining. Je…Read more Process mining: kans of bedreiging? ›

Dion Geleijnse in dienst als Inkoopadviseur Dion Geleijnse treedt per april 2017 in dienst als inkoopadviseur bij Emeritor. Dion is gespecialiseerd in farmaceutische componenten, CAPEX, SCM en IT. Hij gaat zich bij Emeritor richten op verschillende inkoopcategorieën. Wat deed Dion voordat…Read more Dion Geleijnse in dienst als Inkoopadviseur ›

Stefan Wildekamp in dienst als Inkoopadviseur Stefan Wildekamp treedt per 1 april 2017 in dienst als Inkoopadviseur bij Emeritor. Stefan is gespecialiseerd in het realiseren van inkoop- en procesoptimalisaties en uitvoeren van analyses. Hij gaat zich bij Emeritor richten op inkoopverbeterprogramma’s…Read more Stefan Wildekamp in dienst als Inkoopadviseur ›