aanbesteden


Meervoudig onderhandse aanbesteding: vrijheid blijheid of niet? Ronald Vroom Inkoopadviseur Jos Anneveld Natuurlijk bent u het fenomeen wel eens tegengekomen als aanbestedende dienst of als ondernemer: de ‘meervoudig onderhandse aanbesteding’. Maar wat mag er nu wel of niet in een dergelijke aanbesteding? Is het ‘Vrijheid blijheid’ of zijn de regels […]

Meervoudig onderhandse aanbesteding: vrijheid blijheid of niet?Transparante niet-openbaarheid Peter van Dijk Inkoopadviseur Willem van der Plas Inkoopadviseur Dit artikel gaat over het transparantiebeginsel in het aanbestedingsrecht in verhouding tot de mogelijkheid van de aanbestedende dienst om bepaalde aan hem verstrekte informatie niet openbaar te maken. De reden waarom wij hier een artikel aan wijden zit hem […]

Transparante niet-openbaarheid“Wij informatieprofessionals zijn van mening dat informatie en IT allesbepalend zijn voor de waarde van de bedrijfsvoering en dienstverlening van de overheid.” Dat is volgens de website it-manifest.nl de boodschap die verkondigd wordt door de ondertekenaars van het “IT-manifest voor de overheid”, verder voor het gemak “IT-manifest”.   De vraag […]

Succesvol inkopen en aanbesteden met het “IT-manifest voor de ...


Kantoorartikelen
Als manager van de bid- en tenderafdeling van een grote kantoorartikelenleverancier zie ik dagelijks aanbestedingen voor kantoorartikelen voorbij komen. Van complexe Europese aanbestedingen voor overheidsorganisaties tot kleine tenders van commerciële bedrijven. De laatste jaren zijn bestekken over het algemeen professioneler en completer geworden. Toch merk ik dat inkopers de productgroep […]

Vijf tips voor succesvol aanbesteden van kantoorartikelen


Dit blijkt uit een vonnis van de voorzieningenrechter in Breda van 19 juni. In dit vonnis wordt gesteld dat CZ voldoet aan de in artikel 1.1 van de Aanbestedingswet genoemde definitie van een publiekrechtelijke instelling omdat CZ een instelling is die specifiek ten doel heeft te voorzien in behoeften van […]

‘Zorgverzekeraars moeten aanbesteden’Op basis van gegevens uit TenderNed schetst PIANOo een globaal beeld van één jaar aanbesteden met de Aanbestedingswet. – 90% van alle aanbestedingen kiezen aanbestedende diensten voor gunnen op EMVI.– Overige aanbestedingen worden gegund op laagste prijs; 94% daarvan wordt gemotiveerd.Veel gebruikte motiveringen voor gunnen op laagste prijs zijn de […]

Infographic: Aanbesteden in Nederland


Wegproject N61 is het eerste resultaat van Rijkswaterstaat (RWS) uit het programma duurzaam avontuur. Het wordt gezien als een koploperproject in het uniformeren van de aanpak in duurzaam inkopen, het vinden van innovatieve oplossingen, duurzame materialen, milieuvriendelijke ontwerpen en een energiezuinige bedrijfsvoering. Bij de N61 heeft de winnende aannemer slim […]

Aanbesteding N61 zorgt voor 25 procent betere milieuprestaties


Soms is het nog niet zo eenvoudig om vast te stellen of een opdracht Europees dient te worden aanbesteed of niet. Zo kwam er maandenlang juridisch onderzoek aan te pas om vast te stellen of de veerdiensten op de Waddenzee openbaar moeten worden aanbesteed. Al bijna een eeuw zijn de […]

Concurrentie storm op zeeHet Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft een rapport gepubliceerd met feiten rond aanbesteden in de bouwsector. Het EIB heeft onderzocht hoe publieke opdrachtgevers de afgelopen tijd in 2012 hun Werken-gerelateerde op de markt brachten door middel van openbare aanbestedingen, en hoe opdrachtnemers daarmee omgaan. Extra aandacht wordt geschonken […]

De feiten rond aanbesteden