Actueel


  • Inkoopvandaag actueel
  • Inkopers-cafe actueel
  • Aanbestedings-cafe actueel
  • Emeritor Procurement Services

Meervoudig onderhandse aanbesteding: vrijheid blijheid of niet? Ronald Vroom Inkoopadviseur Jos Anneveld Natuurlijk bent u het fenomeen wel eens tegengekomen als aanbestedende dienst of als ondernemer: de ‘meervoudig onderhandse aanbesteding’. Maar wat mag er nu wel of niet in een dergelijke aanbesteding? Is het ‘Vrijheid blijheid’ of zijn de regels strikter dan u dacht? Onderstaand […]

In de ban van circulair inkopen Maarten Erasmus Managing Consultant Ik sprak onlangs Joan Prummel, hij werkt voor Rijkswaterstaat en heeft als opdracht circulair inkopen te bevorderen. Ik vroeg mij af wat organisaties in de weg zit om circulair in te kopen en vroeg het hem: Joan: “Het valt mij op dat iedere organisatie die […]

Wie is de eigenaar van Inkoop? Maarten Vissers Inkoopadviseur Ik help mijn opdrachtgevers in de publieke sector bij het inrichten en ontwikkelen van een eigen inkoopfunctie, zodat zij rechtmatig kunnen inkopen en inkoop blijft bijdragen aan de doelstelling van de organisatie. Vaak kost het tijd en moeite om de rechtmatigheid op peil te krijgen en […]

Combi Inkoop-ICT zorgt voor “jeukende handen” Rob van den IJssel Inkoopadviseur Sinds 1 juli 2016 ben ik in dienst van Emeritor. Naast volledige optimalisatietrajecten worden er ook deelopdrachten uitgevoerd binnen Emeritor. Alle medewerkers zijn in staat om generieke trajecten te begeleiden van junior tot senior level. Voor specifieke, meer gedetailleerde info kunnen ze leunen op […]

In control met Contractmanagement Martijn van Benten Inkoopadviseur “Het houdt de organisatie bezig: er is een contract afgesloten, maar het gaat toch mis in de uitvoering van het contract. Veel contracten leveren niet op wat een bedrijf ervan had verwacht. Maar liefst driekwart van de afgesloten contracten worden niet goed gemanaged” (Van den Hoven R. […]

Inkopers worden als lastig ervaren, en dan niet alleen door de leveranciers van de opdrachtgever Rob van den IJssel Inkoopadviseur Als inkoopadviseur, ingehuurd ter ondersteuning van een organisatie, zul je het zelf ervaren hebben. Het is een “inkoppertje”, dat leveranciers een kritische inkoper over het algemeen als lastig beschouwen. Maar opvallender is, dat personeel in […]

Op tijd betalen, lekker belangrijk Maarten Erasmus Managing Consultant Ik sprak met iemand uit de treasury wereld die stelde dat op tijd betalen zo’n 2% besparing oplevert. Dat leek me sterk. Bij te vroeg betalen had ik er wel een beeld bij, hoewel het percentage me hoog leek. Te laat betalen is weliswaar slecht voor […]

Data binnen Procurement Barry van Altena Inkoopadviseur Van inkoper naar business consultant, van data verzamelen naar data analyserenDe trend dat procurement afdelingen een steeds prominentere rol gaan spelen binnen organisaties is al langere tijd zichtbaar. Vanuit de klassieke inkooprol ontwikkelen inkopers zich meer en meer richting business consultants, die vanuit hun expertise en kennis van […]

Brexit Maarten Erasmus Managing Consultant Aan beide kanten van Het Kanaal liggen rampenplannen klaar, mochten de onderhandelingen voor een Brexit niet goed uitpakken. Zowel Britse als Europese bedrijven zijn dan genoodzaakt hun supply chains te splitsen. Van de Britse bedrijven verwacht 32 procent binnenkort afscheid te moeten nemen van buitenlandse leveranciers om naar binnenlands alternatief […]

Inkoopsamenwerkingen: ja of nee? Maarten Erasmus Managing Consultant Ons onderbewuste heeft de eigenschap om ontbrekende informatie aan te vullen aan de hand van de context. Dit kan ons brein razendsnel, maar helaas niet foutloos. Als we niet kritisch zijn op onszelf, of gewoon lui, dan trekken wij de verkeerde conclusies. Met soms grote gevolgen. Experiment […]

De Europese tegenreactie op de importtarieven van Trump is vrijdag officieel. De Europese Comissie heeft wetgeving aangenomen waardoor het invoerheffingen van 25% gaat instellen op verschillende Amerikaanse producten zoals staal, aluminium, bourbon, spijkerbroeken en motorfietsen. ...Verder lezen: Vanaf vrijdag Europese importheffingen op Amerikaanse producten

De Europese Commissie heeft aangekondigd dat preferentiële oorsprongsregels niet meer zullen gelden voor het Verenigd Koninkrijk (VK) na de Brexit. Volgens het huidige schema zal het land op 29 maart 2019 uit de Europese Unie (EU) treden. Vanaf dat moment zal het als ‘derde land’ worden gezien, wat grote gevolgen zal hebben voor de handel. ...Verder lezen: Preferentiële oorsprongsregels VK verdwijnen na Brexit

Minister voor Medische Zorg Eppo Bruins wil vol inzetten op de scherpere inkoop van medicijnen. Om dat voor elkaar te krijgen moeten volgens hem zowel regionaal, landelijk als internationaal de krachten verder worden gebundeld. Ook wil hij het preferentiebeleid van zorgverzekeraars voortzetten. ...Verder lezen: Minister Bruins wil scherpere inkoop medicijnen

Metropoolregio Amsterdam (MRA) wil in 2025 tot de meest circulaire grootstedelijke regio’s van Europa horen. De portefeuillehouders Duurzaamheid hebben daarom een ontwikkelplan voor de circulaire economie gepubliceerd. Het is de bedoeling dat er hiermee een betere samenhang komt tussen bestaande actiepunten. ...Verder lezen: Metropoolregio Amsterdam presenteert Ontwikkelplan Circulaire Economie

Ik zie ze steeds vaker, de bedrijven waar inkoop, contractmanagement en (crediteuren)administratie flink veel samenwerken. En dat is geweldig goed nieuws! Want er zijn tenminste 3 redenen om nog sterker de banden aan te trekken met uw crediteurenafdeling: 1. Het bespaart. Ieder jaar weer.  Jazeker: Bij de vertalingen van de contractuele afspraken valt ieder jaar opnieuw veel  te behalen.  Stel, u heeft een schitterend inkooptraject gelopen met een nieuwe schoonmaakdienst. U heeft het ond...Verder lezen: Inkopers kijken graag over de schutting

In aanloop naar 25 mei besteedden organisaties veel tijd en moeite aan de implementatie van de AVG. We ontvingen dagelijks updates van privacy policy’s in onze mailbox en er werden vele verwerkersovereenkomsten getekend. Inmiddels is de storm weer wat geluwd. Voldoen aan de AVG is echter geen eenmalige operatie. Dat geldt zeker voor inkopers, die een belangrijke rol vervullen in het AVG-proces. Voldoen aan AVG minder belangrijk?! Na de hevige druk om de deadline te halen, lijkt de toon na 25...Verder lezen: Verlies uw aandacht voor de AVG niet

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag gaat structureel investeren om alle vormen van kinderarbeid te bestrijden. Via het Fonds Bestrijding Kinderarbeid wordt de komende vijf jaar 35 miljoen euro vrijgemaakt zodat ondernemingen het probleem in hun productieketens aanpakken. Dat moet gebeuren aan de hand van samenwerkingsverbanden tussen het ministerie, bedrijven en NGO’s. ...Verder lezen: Minister Kaag investeert in strijd tegen kinderarbeid

Doe jij mee met de Dam tot Damloop op 23 september? De ongeëvenaarde sfeer, de IJtunnel, één van de grootste Businesslopen ter wereld en het feit dat start en finish in twee verschillende steden liggen, maken dit evenement zo bijzonder. De afstand is 10 Engelse Mijl, waaraan ook elk jaar een aantal wereldtoppers meedoet. InkopersCafe.nl heeft samen met Aeves teams ingeschreven en heeft nog een aantal plekken over voor dit bijzondere evenement. ...Verder lezen: Ren jij mee met Inkopers tegen Kanker?

“De inkoop heeft in de afgelopen tien jaar grote stappen gezet. Zo zijn er goede nieuwe methodieken ontwikkeld, zoals best-value-procurement (BVP). Daarnaast is er steeds meer aandacht voor Europees aanbesteden, en is contractmanagement als professioneel vakgebied op de kaart gezet. Dankzij onder meer nieuwe regels op het gebied van privacy moeten inkopers bovendien een steeds beter overzicht hebben van de bevoorradingsketen. De volgende stap die de inkoopwereld moet zetten is daarom richting...Verder lezen: Digitalisering maakt inkoop efficiënter en leuker

Na de introductie van ISO 20400, de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI), is nu ook de Webtool ISO 20400, gelanceerd. Deze gratis online tool ondersteunt bedrijven en (semi) publieke organisaties bij het implementeren, verantwoorden en benchmarken van hun prestaties op het gebied van MVI. De tool is een initiatief van NEN en NEVI en is gefinancierd door de Rijksoverheid. ...Verder lezen: NEN en NEVI lanceren Webtool ISO 20400

Hoogleraren aanbestedingsrecht Elisabetta Manunza en Chris Jansen stellen dat de rechtsbescherming bij aanbestedingszaken niet op orde is. Zij pleiten daarom onder meer voor een onafhankelijke autoriteit die toezicht houdt op het gedrag van aanbesteders. Deze moet de rol van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aanvullen. ...Verder lezen: Onvoldoende rechtsbescherming in aanbestedingszaken

De gemeente Beek heeft haar aanbesteding voor de verbouwing van sportcomplex De Haamen stopgezet. Het bedrag waarmee op de aanbesteding werd ingeschreven was immers het dubbele van het budget dat ervoor was uitgetrokken door de gemeenteraad. Volgens de aanbestedingswet zijn gemeentes verplicht aanbestedingen stop te zetten wanneer deze boven budget zijn ingeschreven. ...Verder lezen: Gemeente Beek schrijft aanbesteding sporthal boven budget in

Marktpartijen kunnen officieel met voorstellen komen voor het Nederlandse paviljoen tijdens de wereldtentoonstelling Dubai Expo 2020. Het vorige week op Tenderned gepubliceerde aanbestedingsdocument vraagt om voorstellen voor het paviljoen zelf, de belevenis binnen, en de omgeving buiten. Volgens het document moeten al deze elementen één geheel vormen. ...Verder lezen: Officiële start aanbesteding Nederlands paviljoen Expo 2020

Verschillende partijen dienden enkele weken geleden moties in waarin kwesties op het gebied van aanbesteden op tafel werden gelegd. Eind vorige week werd over de moties gestemd. Ze werden allemaal aangenomen. ...Verder lezen: Kamer neemt moties aanbesteden aan

Bij het aanbesteden van een gebiedsontwikkeling hebben meer gemeenten een voorkeur voor het selecteren van een vaste samenwerkingspartner dan voor een conventionele gunning. Dat blijkt uit een onderzoek van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft in samenwerking met USP Marketing & Consultancy. ...Verder lezen: Gemeenten positief over partnerselectie

Aanbestedende diensten zijn in principe bevoegd een aanbesteding in te trekken, ook na ontvangst van inschrijvingen. De vrijheid om een opdracht opnieuw aan te besteden is volgens de rechtspraak beperkter. Tenzij er geen geldige inschrijvingen zijn ontvangen of er procedurele fouten zijn begaan, zal de opdracht ‘wezenlijk’ moeten worden gewijzigd.Maar is een ‘wezenlijke’ wijziging ook nodig, als de aanbestedende dienst ná definitieve gunning de overeenkomst met de winnende inschrijver...Verder lezen: Wezenlijke wijziging van opdracht bij heraanbesteding: ook als opdracht definitief is gegund

“Door blockchain in combinatie met andere technologieën in te zetten, is aanbesteden in de toekomst mogelijk in mindere mate nodig”, stelt Koen Hartog van Blockchainpilots.nl. Met zijn organisatie heeft hij al meer dan 40 blockchain pilots uitgevoerd voor de Nederlandse overheid. Eén van deze projecten is het creëren van een blockchain voor de lantaarnpalen van gemeente Alphen aan den Rijn. “Hierdoor wordt bij een defect automatisch een opdracht uitgezet. Partijen kunnen hierop...Verder lezen: Alphen aan den Rijn automatiseert onderhouds- en facturatieproces met blockchain

Het kabinet stelt 5 miljoen euro beschikbaar om klimaatneutraal en circulair inkopen bij overheden te bevorderen. Dat geld, beschikbaar vanuit de klimaatenveloppe in het regeerakkoord, wordt onder meer gebruikt voor expertondersteuning bij duurzame inkoopvraagstukken. Aanbestedende diensten kunnen hier een beroep op doen wanneer zij een inkooptraject starten of uitvoeren,waarbij ze een wezenlijke grondstoffen- of CO2-besparing kunnen realiseren. ...Verder lezen: Kabinet ondersteunt duurzame aanbesteders

Verschillende ziekenhuizen hebben een aanbestedingsprocedure gedaan betreffende de inkoop van ICD's (Implanteerbare Cardioverter Defibrillatoren), Pacemakers, Leads & remote monitoring. Onderdeel van deze aanbestedingsprocedure is een zogenaamd ‘topsegmentmodel‘. Volgens Boston Scientific Nederland, een van de inschrijvers, is de eis van de Ziekenhuizen dat moet worden ingeschreven met een 'Topsegmentmodel' in strijd met de aanbestedingswet. ...Verder lezen: Rechter zegt: Is het ‘topsegmentenmodel’ strijdig met de aanbestedingswet?

Het Grossmann verweer is verworden tot een standaard bepaling in het aanbestedingsdocument die niet zelden vergaande consequenties heeft voor klagende inschrijvers. De strekking van deze bepaling is dat een klagende inschrijver zijn recht om te klagen over de aanbestedingsprocedure heeft verwerkt (hier dus bij de rechter geen beroep meer op kan doen), indien deze klachten al in een eerder stadium van de aanbesteding naar voren hadden kunnen worden gebracht. ...Verder lezen: Grosmann revisited

Ruim €100 miljoen aan circulaire inkoopkracht in nieuwe Green Deal Circulair Inkopen "Ik ben trots dat we als Emeritor met onze adviseurs een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van toekomstige generaties."Edwin Bijlsma, Directeur Publiek Emeritor juni 2018 | MVO…Read more Ruim €100 miljoen aan circulaire inkoopkracht in nieuwe Green Deal Circulair Inkopen ›

Stein Rusman in dienst als Junior inkoopadviseur Stein Rusman treedt per 01 juni 2018 in dienst als Junior inkoopadviseur bij Emeritor. Stein heeft een hbo-facilitymanagement afgerond met een specialisatie in Procurement en contractmanagement. Hij gaat zich bij Emeritor met name…Read more Stein Rusman in dienst als Junior inkoopadviseur ›

In de ban van circulair inkopen "Medewerkers krijgen niet de tijd om zich in het onderwerp te verdiepen"Maarten Erasmus, Managing Consultant 5 april 2018 | Maarten Erasmus | Publicatie: Facto.nl Ik sprak onlangs Joan Prummel, hij werkt voor Rijkswaterstaat en…Read more In de ban van circulair inkopen ›

Jiminez Turner in dienst als Inkoopadviseur Jiminez Turner treedt per 16 april 2018 in dienst als Inkoopadviseur bij Emeritor. Jiminez is gespecialiseerd in IT, Telecom en voedsel. Hij gaat zich bij Emeritor richten op strategische inkoop en inkoopoptimalisatie projecten. Wat…Read more Jiminez Turner in dienst als Inkoopadviseur ›

Eva Wouters-Collins in dienst als Senior Inkoopadviseur Eva Wouters-Collins treedt per 1 maart in dienst als Senior Consultant bij Emeritor. Eva is gespecialiseerd in sourcing, contracting en procesverbeteringen. Zij gaat zich bij Emeritor richten op Inkoopoptimalisatie Programma’s binnen de zakelijke…Read more Eva Wouters-Collins in dienst als Senior inkoopadviseur ›

Uitbreiding bij inkoopspecialist Emeritor Inkoopspecialist Emeritor bevestigd haar groei met liefst drie nieuwe inkoopadviseurs. Saskia Luxen, David Kooiman en Vincent van den Berghe traden onlangs in dienst als Inkoopadviseur. De indiensttreding van de adviseurs is in lijn met de groei…Read more Uitbreiding bij inkoopspecialist Emeritor ›

Brexit "Tweederde van de Britse bedrijven heeft sinds de aankondiging van de Brexit de prijzen van buitenlandse leveranciers zien stijgen, als gevolg van de zwakkere pond. "Maarten ErasmusManaging Consultant 15 december 2017 | Maarten Erasmus | Publicatie: CFO.nl Aan beide…Read more Brexit ›

Louise Zuilhof in dienst als Junior Inkoopadviseur Louise Zuilhof treedt per 1 november in dienst als Inkoopadviseur bij Emeritor. Louise is gespecialiseerd in Facility Management, maar gaat zich bij Emeritor volledig richten op het inkoopvak. Wat deed Louise voordat zij…Read more Louise Zuilhof in dienst als Junior Inkoopadviseur ›

Martijn van Benten in dienst als Junior Inkoopadviseur Martijn van Benten treedt per 1 oktober 2017 in dienst als Junior Inkoopadviseur bij Emeritor. Martijn is gespecialiseerd in contractbeheer en contractmanagement. Hij gaat zich bij Emeritor richten op het verbeteren van…Read more Martijn van Benten in dienst als Junior Inkoopadviseur ›

Process mining: kans of bedreiging? "Mijn dagelijks werk zit waarschijnlijk vol met routines, zonder dat ik het in de gaten heb."Maarten ErasmusManaging Consultant 15 september 2017 | Maarten Erasmus | Publicatie: Facto.nl Laatst was ik bij een demonstratie process mining. Je…Read more Process mining: kans of bedreiging? ›