VMI (vendor managed inventory)

In geval van VMI zijn er afspraken gemaakt waarbij de verkoper voor de verkochte goederen het voorraadniveau van de koper op het afgesproken voorraadniveau houdt. De koper koopt de goederen pas wanneer deze worden verbruikt of verkocht (tenzij anders overeengekomen). Hierdoor zijn de risico’s van de voorraad niet voor de koper, maar voor de verkoper. Het afleveren van de goederen in het magazijn van de koper is dan dus ook niet het moment waarop de goederen van eigenaar veranderen.

Nieuwe Werkkostenregeling: voorkom belasting via inkoopadministratie

Rick van Nispen pimms

Vergoedingen en verstrekkingen aan medewerkers mogen volgens de werkkostenregeling (WKR) maximaal 1,2% van het totale fiscale loon zijn. Een werkgever moet 80% belasting betalen over extra bedragen boven de 1,2% (de vrije ruimte). Wanneer de inkoop van extra vergoedingen voor werknemers niet goed geadministreerd wordt, loopt een werkgever risico dat hij (veel) extra belasting moet betalen. Tijd om de registratie van zakelijke cadeaus en vergoedingen goed te regelen.

Lees meer Nieuwe Werkkostenregeling: voorkom belasting via inkoopadministratie

Incoterm DDP

Ook wel: Delivery Duty Paid, Franco huis

Alle kosten, rechten, plichten en risico’s die voortvloeien uit het vervoer van de goederen van de verkoper naar de koper zijn voor de verkoper. Tenzij anders afgesproken is de verkoper ook verantwoordelijk voor het lossen van de goederen. Deze term behelst de maximale verantwoordelijkheid voor de verkoper.

Incotermen (Incoterms)

De incotermen zijn internationaal erkende standaarden die betrekking hebben op de rechten en plichten van koper en verkoper bij het (internationaal) transport van goederen ten aanzien van uitvoering, betaling, risico’s en verzekering. Een aantal van de meest bekende en meest gebruikte incotermen zijn: DDP, EXW, FOB, CIF, en FCA.

Europees aanbesteden

Europees aanbesteden is een vorm van aanbesteden volgens door de Europese Unie voorgeschreven procedures. Deze gelden voor alle overheden en nutssectoren in de Europese Unie. De regels en procedures zijn vastgelegd in twee Richtlijnen:

  • Richtlijn 2004/17/EG regelt Europese aanbestedingen in de nutssectoren (gas, water, licht en openbaar vervoer) (richtlijn nutssectoren)
  • Richtlijn 2004/18/EG regelt Europese aanbestedingen voor werken, leveringen en diensten voor overheden die geen nutssector zijn (algemene richtlijn).

Deze Richtlijnen zijn in Nederland omgezet in de Aanbestedingswet 2012. De Richtlijnen zijn van toepassing zodra drempelbedragen (zie vraag 5 van metrolijn 2) voor werken, leveringen of diensten worden overschreden. Voor inkopen boven dit drempelbedrag moet een aanbestedende dienst één van de voorgeschreven inkoopprocedures hanteren en zich houden aan de drie pijlers van de Europese aanbestedingswetgeving:

  • gelijke behandeling (objectiviteit)
  • transparantie
  • proportionaliteit

De Aanbestedingswet 2012 bevat daarnaast een aantal voorschriften voor inkopen onder de drempelbedragen. Voor zover de Aanbestedingswet 2012 niets regelt moeten deze in ieder geval voldoen aan de beginselen en de voor de overheid geldende beginselen van behoorlijk bestuur.

bron: Pianoo.nl

Bedrijven in de nutssector hebben de hoogste inkoopvolwassenheid

Supply Value deed een onderzoek naar inkoopvolwassenheid. Uit dit onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn in inkoop maturity tussen sectoren. Bedrijven in de nutssector scoorden het hoogst. In de data is ook een trend zichtbaar, waarbij de verschillen in inkoopvolwassenheid toenemen.

Lees meer Bedrijven in de nutssector hebben de hoogste inkoopvolwassenheid