Wat leer je van de purchasing managers index?

Elke eerste werkdag van de maand komt de NEVI met de nieuwe purchasing managers index (PMI), meestal voorzien van commentaar door inkoopprofessor Arjan van Weele. De Nederlandse PMI mag dan een van de belangrijkst indicatoren zijn voor onze economie, de inkoper zelf heeft er nauwelijks iets aan. Voor wie is die index eigenlijk?

Lees het hele artikel: Wat leer je van de PMI? >

MKB doet nog steeds niet mee

Het werkveld van de inkoper is in de loop der tijd steeds groter geworden. Zo groot dat je je mag afvragen of het beroep van inkoper nog wel bestaat en niet onderdeel is geworden van het werk van andere managers en medewerkers?

Het ziet er naar uit dat de Aanbestedingswet, geldig sinds 2013, op dit punt een averechts effect heeft gehad. In elk geval in de bouwsector. Daar is het aantal onderhandse aanbestedingen enorm toegenomen, omdat bijna alle Nederlandse aanbestedende diensten hun interne drempelbedragen hebben opgetrokken.

Lees meer MKB doet nog steeds niet mee

Bestaan er in 2020 nog inkopers?

Bestaan er in 2020 nog inkopers?

Maarten Eramus

Managing Consultant

 

Het werkveld van de inkoper is in de loop der tijd steeds groter geworden. Zo groot dat je je mag afvragen of het beroep van inkoper nog wel bestaat en niet onderdeel is geworden van het werk van andere managers en medewerkers?

Het inkoopvak is in de vorige eeuw ontstaan in de maakindustrie, waarbij het verwerven van materialen de hoofdtaak was. De inkoopafdeling wordt nog vaak ingericht alsof bevoorraden de kerntaak is, maar eigenlijk past die vorm in de meeste organisaties niet.

Modules

We kopen steeds minder componenten, ook in de maakindustrie. Als het al om goederen gaat, kopen we vooral modules of zelfs complete (OEM) producten. De logistiek van één module is een stuk eenvoudiger dan die van 1.000 componenten. Daar heb je geen ERP systeem voor nodig. De communicatie en afstemming is wel complexer, maar het is de vraag of je daar een inkoopafdeling voor nodig hebt.

Diensten

Daar komt bij, dat er steeds meer diensten worden ingekocht. Voor diensten is een ERP systeem al helemaal niet handig. Veel belangrijker is een goede aansturing en begeleiding van alle mensen die deze diensten uitvoeren. Dat is in de regel niet de taak van de inkoopafdeling, maar van allerlei andere mensen in het bedrijf.

Het is daarom niet vreemd dat er zoveel aandacht is voor contractmanagement. Waar voorheen de nadruk lag op het afsluiten van goede contracten, gaat nu de aandacht uit naar de uitvoering. De inkoopafdeling kan het proces monitoren, maar speelt eigenlijk een bijrol.

Netwerken

Je ziet de verschuiving van ketens naar netwerken. Het is niet ongebruikelijk dat de helft van de mensen die in een organisatie rondloopt leveranciers zijn, variërend van de schoonmaker tot interim manager. Maar ook in het schoonmaakbedrijf werken managers, accountants en ict-leveranciers. Iedereen loopt bij elkaar binnen, beïnvloedt elkaar en vertrouwt elkaar. De zegen van jarenlang outsourcen.

Alleenrecht

Outsourcing was nog niet zo lang geleden een manier om je beter te kunnen concentreren op je kernactiviteiten. Maar die definitie is verouderd. Een vliegmaatschappij hoeft geen vliegtuigen te hebben. Een energieleverancier hoeft geen energie op te wekken. Die dingen kun je inkopen. Als de helft van je mensen leverancier is en als leveranciers je kernactiviteiten leveren dan is inkoop is niet langer het alleenrecht van de inkoopafdeling.

Groei

Deze trend is voorlopig nog niet gestopt. We zien veel organisaties groeien, zonder dat hun personeelsbestand toeneemt. Kennelijk is het eenvoudiger om te groeien door activiteiten in te kopen dan ze zelf te ontwikkelen. Inkoop is een manier om groei te managen en daarmee een taak van het hele bedrijf. Als dit nog even doorzet wordt de inkoopafdeling overbodig. Of beter: Dan is het hele bedrijf een inkoopafdeling.

Succes verzilveren, gaan voor goud!

Begin vorig jaar ontstond het plan om mijn conditie te verbeteren. De sport die ik daarvoor beoefen is hardlopen. In een periode van 20 weken wilde ik mijn potentieel ontdekken met als doel het lopen van een tien kilometer wedstrijd. Hardlopen lijkt op het ontdekken van het inkooppotentieel binnen organisaties. Je analyseert, gaat aan de slag, behaalt doelen en verzilvert het inkooppotentieel.

Lees meer Succes verzilveren, gaan voor goud!

Zet maandag iets belangrijks op de agenda

Op de MBA-cursus leek het allemaal zo simpel. Een bedrijf ziet eruit als een piramide en in die piramide zitten harkjes. De harkjes in het midden zijn geschikt om te automatiseren en die aan de onderkant kun je beter outsourcen. Gewapend met deze nieuwe kennis gingen we ijverig aan de slag.

Je zou verwachten dat na verloop van tijd alleen het topje van de piramide overblijft. En in zekere zin is dat gebeurd. Grote bedrijfsmolochs zijn aardig afgeslankt. Had Philips in 1974 400 duizend medewerkers, in 2013 waren dat er nog 100.000.

Lees meer Zet maandag iets belangrijks op de agenda

Energiereus gaat voor groen, zakelijke klanten in het rood?

Windmolen en man steekt geld in binnenzak

Het Duitse energiebedrijf E.ON verkoopt de kolen-, gas- en kerncentrales en legt zich volledig toe op de productie van groene en duurzame energie. Een ware revolutie als het aankomt op energiewinning.

 

Lees meer Energiereus gaat voor groen, zakelijke klanten in het rood?

De decentralisatie: wat vond er in twee jaar plaats?

Vijf voor twaalf op klok

De decentralisatie stond de afgelopen twee jaar centraal voor gemeenten. Deze periode kenmerkte zich door onduidelijke kaders, tijdsdruk en kostenbesparing. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de uitgebreide Wmo, de jeugdzorg en de participatiewet. Met 2015 in het verschiet een korte terugblik op de afgelopen twee jaar.

Lees meer De decentralisatie: wat vond er in twee jaar plaats?

Woningcorporaties worden na herziening van de Woningwet aanbestedingsplichtig

Woningcorporaties

Nadat er meer dan tien jaar over was gesproken, werd het wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting op 5 juli 2012 aangenomen. Op 11 februari 2014 kwam minister Blok met een conceptnovelle en op 20 juni 2014 is de definitieve novelle aangeboden aan de Tweede Kamer.

Met de Herziening van de Woningwet wil de regering wetgeving wijzigen en toevoegen in het kader van het werkterrein van woningcorporaties en de wijze van functioneren van deze instellingen. In dat kader wordt onder andere het huidige toezicht anders vormgegeven.

Lees meer Woningcorporaties worden na herziening van de Woningwet aanbestedingsplichtig

Business intelligence

Business intelligence

We laten ons graag meeslepen in de big-data-hausse. Er is honger naar datasets die we kunnen combineren, waarbij we dan op een goudmijn stuiten. Maar binnen de bedrijfsmuren is dit een wat vreemde manier van werken. Als je iets wilt weten, kun je het ook gewoon vragen.

Toch is dit niet gebruikelijk. Als we analyses maken, putten we graag uit de bestaande informatie. Business intelligence is de route.

Lees meer Business intelligence