Aanbestedingswet 2012

Sinds 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet 2012 van kracht. Met de Aanbestedingswet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor aanbesteden. Per 1 juli 2016 is de gewijzigde aanbestedingswet ingegaan. Hieronder vindt u een aantal artikelen over deze wijzigingen.


Elektronisch aanbesteden, bent u er klaar voor? Ronald Vroom Inkoopadviseur Per 1 juli aanstaande is het voor aanbestedende diensten verplicht om alle overheidsopdrachten, die op grond van de Aanbestedingswet 2012 moeten worden aangekondigd, elektronisch aan te besteden. Wat ons betreft geldt dit ook voor opdrachten die nationaal, bijvoorbeeld op basis […]

Elektronisch aanbesteden, bent u er klaar voor?


De herziene Gids Proportionaliteit: 9 tips voor uw praktijk – deel 3 Andrea del Castilho Inkoopadviseur In de eerste twee delen van deze reeks artikelen over de herziene Gids Proportionaliteit ben ik ingegaan op de wijzigingen inzake elektronisch aanbesteden, facultatieve uitsluitingsgronden, eisen aan onderaannemers, bewijsmiddelen, zekerheidsstelling en cessie van verzekeringspenningen, […]

De herziene Gids Proportionaliteit: 9 tips voor uw praktijk – ...
De herziene Gids Proportionaliteit: 9 tips voor uw praktijk – deel 1 Andrea del Castilho Inkoopadviseur De recente herziening van de Aanbestedingswet 2012 heeft ook geleid tot herziening van de Gids Proportionaliteit. Het doel van deze herziening is een betere samenwerking tussen aanbestedende diensten en de markt, alsook om het […]

De herziene Gids Proportionaliteit: 9 tips voor uw praktijk – ...


Staat 1 juli 2017 al bij u in de agenda? Electronisch Aanbesteden Marius Dygudaj Inkoopadviseur 18 april 2016 was een belangrijke datum, niet alleen vanwege de implementatie van de nieuwe Europese richtlijnen 2014/23, 2014/24 en 2014/25, maar ook vanwege de invoering van elektronisch aanbesteden. Hoewel de Nederlandse overheid voor de […]

Staat 1 juli 2017 al bij u in de agenda? ...


Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, leidt dat echt tot lasten verlichting? Joffrey te Slaa Inkoopadviseur Met de komst van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 per 1 juli 2016 is de Eigen verklaring bij aanbestedingen vervangen door het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Het UEA is een door de Europese Commissie opgesteld standaardformulier dat […]

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, leidt dat echt tot lasten verlichting?

Als het aan de Eerste Kamer ligt wel. Zij heeft het wetsvoorstel met betrekking tot de wijzigingen van de Aanbestedingswet (de ‘Implementatiewet’) aangenomen en daarmee lijkt de weg vrij om de wijzigingen per 1 juli 2016 in te laten gaan. Maar er is ook nog het Aanbestedingsbesluit (‘Besluit van tot […]

Halen we 1 juli 2016?