WK voetbal: hét moment voor een nieuwe tv!

Wie kent de wet van Say?

Wikipedia: “De Wet van Say is een economisch principe dat wordt toegeschreven aan de Franse zakenman, politicus en econoom Jean-Baptiste Say (1767-1832). De wet stelt dat er geen vraag kan zijn zonder aanbod omdat de totale vraag (koopkracht) en het totale aanbod (productie) per definitie gelijk moeten zijn. Een onjuiste, maar vaak genoemde samenvatting van de Wet van Say is dat “elk aanbod zijn eigen vraag schept”.

Lees meer WK voetbal: hét moment voor een nieuwe tv!

De techniek is continu in beweging

Wanneer je op de website van Wikipedia zoekt op het onderwerp “techniek”, tref je diverse beschrijvingen aan. Dit is de reden dat het vak van technisch inkoper mij zo boeit.

In de laatste decennia hebben we in de Nederlandse maakindustrie diverse trends gezien. In het verleden kwamen nieuwe ontwikkelingen vaak tot stand op basis van eigen onderzoeken en uitvindingen. Onderzoek en productie vonden plaats in eigen huis. Daarna werd voorzichtig de samenwerking met bedrijven in de buurt gezocht, gevolgd door uitbesteding naar Oost-Europa. Later werd ook zaken gedaan met Aziatische landen.

Lees meer De techniek is continu in beweging

Het einde van inkoop

Berichten over het einde der tijden deren mij doorgaans niet. Van nature ben ik meer van carpe diem en van het Boeddhisme heb ik veel geleerd: schoonheid zit hem juist in vergankelijkheid, en geluk zit in jezelf, en niet in de dingen die je nastreeft of die nog moeten komen. Als vandaag alles op zou houden, zou dat niet erg zijn. Toch sloeg kort geleden een existentiële angst mij om het hart bij het lezen van een artikel over 3D printen.

Lees meer Het einde van inkoop