Zinvol strategisch samenwerken

Samenwerking tussen leverancier en afnemer laat zich vanuit verschillende modelperspectieven karakteriseren. Vanuit een volwassenheidsmodel, die je in groten getale op internet kunt vinden. Vanuit de Kraljic-matrices, zowel de klantvisie als de leveranciersvisie. Vanuit het 5-krachtenmodel van Porter, ook hier vanuit beide posities bekeken. En zo meer. Een groot scala staat ons ter beschikking. De wetenschap heeft zich buitengewoon productief getoond de afgelopen decennia.

Lees meer Zinvol strategisch samenwerken

Meer voor minder

Eén van de strategische inkoopprocessen, volgens Monzcka, betreft het vraagstuk “zelf doen of uitbesteden”. Mijn ervaring uit de praktijk is dat capaciteit (beschikbaarheid van capabele mensen) binnen een hoop organisaties zwaar weegt in de keuze om werkzaamheden uit te besteden.

Lees meer Meer voor minder