Sportbonden: word Lean!

9 April 2014: ’Sportbonden staan diep in het rood’ zo staat te lezen op de website van het Algemeen Dagblad. Als gevolg van gebrek aan sponsorinkomsten, teruglopende ledentallen en lagere inkomsten uit de Lotto zijn er financiële problemen, aldus het onderzoek van het AD. Het lijkt erop dat sportbonden vooral gefocust zijn op de inkomsten en minder op de uitgaven. Een goede oplossing is er niet direct maar fusies kunnen uitkomst bieden. Maar waarom staan bonden afwijzend tegen fusiegesprekken met andere bonden of zijn op z´n minst terughoudend? En als er sprake zou zijn van samenwerking, dan is het op het gebied van de sport zelf.

Lees meer Sportbonden: word Lean!

Miljoenenbesparing door inkoopuitbesteding

Uitbesteden van inkoop levert geld en kennis op. De inkoopdienstverlener Emeritor, sinds 15 jaar actief, weet precies hoe dat kan. En daarvoor hoeft u helemaal niet de regie uit handen te geven.

Het uitbesteden of outsourcen van inkoop gebeurt nog weinig. “Zonde, want het bespaart kosten en kan betere resultaten opleveren”, weet Fulco van Esveld. De managing consultant bij Emeritor is in het kader van zijn MBA studie recent afgestudeerd op het onderwerp ‘outsourcen van inkoop’.

Lees meer Miljoenenbesparing door inkoopuitbesteding

Meer voor minder

Eén van de strategische inkoopprocessen, volgens Monzcka, betreft het vraagstuk “zelf doen of uitbesteden”. Mijn ervaring uit de praktijk is dat capaciteit (beschikbaarheid van capabele mensen) binnen een hoop organisaties zwaar weegt in de keuze om werkzaamheden uit te besteden.

Lees meer Meer voor minder